En katts betraktelser

Katten Sippo bloggar om sin vardag.

Tindra jamar – Besök va’ lite leskit

Vi fick helt oväntat besök av gammelhusse ida’. Nårmalt brukar ja ju nu mer gå fram å helsa på fålk, men gammelhusse tjendes lite väl obekant för mej, så ja’ jömde mej bakom teven.
Sippo däremot var framme å tiggde gottisar, men gammelhusse hade inte me’ sej sånt, så husse fick bjuda på gottis. Tyvärr tyckte ja’ fortfarande att de’ va lite leskit, så ja’ blivde utan.

De’ e ingen som ser mej.

6 oktober, 2012 Posted by | besök, Tindra jamar | , , | 12 kommentarer